Hyundai

Garantijas ilgums

Latvijas ceļu apstākļos sevišķi būtiska Hyundai automobiļu priekšrocība ir to pilnā rūpnīcas nodrošinātā garantija, jo tā attiecas uz visu automobiļa konstrukciju. Visām jaunajām Hyundai automašīnām ir 5 gadu garantija bez nobraukuma ierobežojuma.

Savukārt 5+ programma sniedz iespēju izmantot diennakts bezmaksas servisa palīdzību uz ceļiem visā Baltijā. Tālruņa numurs diennakts bezmaksas servisa palīdzībai ir 67819714.

Garantija virsbūves caurrūsēšanai – 6 gadi bez nobraukuma ierobežojuma.
Oriģinālajām Hyundai detaļām, kas tiek uzstādītas Skandi Motors servisā, tiek dota 24 mēnešu jeb 40 000 km garantija.

Garantijas spēkā esamības priekšnosacījumi:

· visas apkopes žurnālā paredzētās regulārās apkopes ir veiktas savlaicīgi Hyundai pārstāvja pilnvarotā apkopes stacijā un par to ir veiktas atzīmes apkopes žurnālā;

· par atklātiem defektiem vai bojājumiem ir paziņots nekavējoties (ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc to atklāšanas);

· veicot apkopes un remonta darbus, ir izmantotas tikai oriģinālās vai importētāja akceptētas rezerves detaļas vai papildierīces;

· garantijas remonts tiek veikts Hyundai importētāja pilnvarotā apkopes stacijā.

Hyundai Motor Company ierobežotā garantija:

· īpašiem nolūkiem paredzētajiem transportlīdzekļiem, kurus izmanto kā taksometrus vai kā operatīvo transportu, kā arī nomas transportlīdzekļiem garantija ir 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma;

· automašīnas akumulatoram ir 24 mēnešu garantija bez nobraukuma ierobežojuma;

· Hyundai audio sistēmai ir 36 mēnešu garantija bez nobraukuma ierobežojuma;

· gaisa kondicionētāja gāzei ir 24 mēnešu garantija bez nobraukuma ierobežojuma;

· garantijas termiņa laikā notikusī detaļu nomaiņa nepagarina transportlīdzekļa kopējo garantijas termiņu.

Uz ko neattiecas garantija?

· Visas regulārās un atkarībā no nobraukuma veicamās apkopes;

· visi bojājumi, kas radušies pārslodzes, nepareizas apkopes, nevērīgas lietošanas vai nelaimes gadījumu rezultātā;

· eļļas, šķidrumi, filtri, logu tīrītāju slotiņas, aizdedzes sveces, spuldzes, siksnas, pārsegi un citas dilstošas detaļas;

· ļoti vāja un zema skaņa vai vibrācija, kas nemazina automašīnas kvalitāti un nepasliktina tās darbību;

· akmeņu, grants, kaisāmās sāls u.c. izraisīti ārēji bojājumi un korozija;krāsas novecošanās, toņa izmaiņas vai izbalēšana, ko izraisa kukaiņi, koku sulas, darva, rūpnīcu izmeši, neprofesionāls remonts vai nepareiza ekspluatācija;

· apskates, nospriegošana, regulēšana, riteņu savērsuma regulēšana, tīrīšana, eļļošana, eļļas maiņa, degvielas un akumulatora elektrolīta iepildīšana, kondicioniera gāze utt.;

· automašīnas ekspluatācijas gaitā radies dabiskais nolietojums.

loading